113 vierkant

Onderzoeksagenda Suïcidepreventie ZonMw (2016-2020)

Aanleiding en verzoek VWS In 2014 lanceerde de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Aanleiding was een stijging van het aantal suïcides in Nederland sinds 2007 met 37% tot 1.854 gevallen in 2013. Geconstateerd wordt dat er behoefte is aan kennis om preventieve maatregelen te onderbouwen, kennis over betere zorg en […]

113 vierkant

Welkom op de website van SURENet

Snelle daling van het aantal suïcides SURENet is het nationale research consortium dat wetenschappelijk onderzoek doet om een (snelle) daling van het aantal suïcides in Nederland te bevorderen. SURENet wil een bijdrage leveren aan een ambitieuze lange termijn doelstelling: in 2030 minder dan 800 suïcides in Nederland. SURENet bundelt hiertoe de expertise, faciliteiten en netwerken […]