Missie

SURENet is het nationale onderzoeksconsortium dat zich richt op levensreddend, wetenschappelijk onderzoek waarmee een (snelle) daling van het aantal suïcides in Nederland kan worden bevorderd. Het aantal suïcides in Nederland lag jarenlang rond de 1.500 bevond per jaar, is sinds 2007 met 36% gestegen tot ruim 1.850 in 2015. Het aantal verkeersdoden in dat jaar was ruim 3,5 keer lager.

De onderzoekers die aan SURENet verbonden zijn, willen een bijdrage leveren aan een ambitieuze lange termijn doelstelling: in 2030 minder dan 800 suïcides in Nederland.

SURENet bundelt expertise en netwerken van toonaangevende onderzoeksgroepen met die van onderscheidende (online) zorgaanbieders en kenniscentra. Samen ontwikkelen zij onderzoeksprogramma’s die leiden tot nieuwe kennis en betere interventies voor de praktijk. Om uiteindelijk het aantal sterfgevallen door suïcide in Nederland terug te brengen.