Proefschriften

U kunt hier een overzicht vinden van lopend en afgerond onderzoek met betrekking tot het onderwerp suïcide:

Lopend onderzoek

Onderzoek naar de effectiviteit van gatekeeper trainingen in suïcidepreventie. Proefschrift VU, M. Steendam, 2016. In Amsterdam en in Friesland zijn verschillende gatekeepers (leerkrachten, politiefunctionarissen, etc) en huisartsen getraind in de bejegening en verwijzing van suïcidale personen. Subsidie door ZONMW. Ontwikkeltraject.

Onderzoek naar effectiviteit van online zelf hulp voor suïcidale gedachten onder Turkse migranten in Nederland en in Engeland. Proefschrift. O. Eylem, VU in 2017. Reducing Suicidal Ideation among Turkish Migrants in the Netherlands and in the UK: Effectiveness of an Online Intervention. Subsidie door de Europese Unie.

Onderzoek naar de effectiviteit van een e-learning module voor piw-ers in de omgang met suïcidale gedetineerden. Proefschrift J. Leong VU in 2017. Subsidie door PI Vught / Ministerie van Justitie.

Onderzoek naar de effectiviteit van 113Online hulpverlening. Proefschrift aan de VU (J. Mokkenstorm) in 2017. Subsidie GGZ inGeest.

Afgerond onderzoek

2015
Onderzoek naar de effectiviteit van een train-de-trainer implementatie strategie t.b.v. de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag. Proefschrift D.P. de Beurs, VU, 2015. Improving care for suicidal patients by implementing guideline recommendations. Gesubsidieerd door ZONMW. Ontwikkeltraject. PITSTOP suïcide studie.
Download het PDF bestand

Onderzoek naar de begeleiding en behandeling van zelfbeschadiging in de psychiatrie. Proefschrift VU 2015 door N. Kool – Goudzwaard. Improving the management of self-harm in Psychiatry. Subsidie door VSB, Parnassia, Fonds Psychische Gezondheid en InHolland. Ontwikkeltraject.
Download het PDF bestand

2013
Onderzoek naar de effectiviteit van toekomstgerichte behandeling van suïcidale patiënten. W. van Beek, proefschrift VU 2013. Future thinking in Suicidal Patients: development and evaluation of a future oriented group training in a randomized controlled trial. Subsidie van Open Ankh, GGZ Centraal, en Dimence. Ontwikkeltraject.
Download het PDF bestand

Onderzoek naar collaborative care voor borderline patiënten. B. Stringer, proefschrift VU. 2013. Collaborative care for patiënts with severe personality disorders. Subsidie GGZ inGeest. Ontwikkeltraject.
Download het PDF bestand

2012
Onderzoek naar de effectiviteit van online zelfhulp voor suïcidale gedachten. B. van Spijker, proefschrift VU, 2012. Reducing the burden of suicidal thoughts through online self help. Subsidie van ZONMW. Ontwikkeltraject.
Download het PDF bestand

2011
Onderzoek naar trein suïcides. C. van Houwelingen, Proefschrift VU, 2011. Studies into train suicide: psychopathology, railway parameters, and environmental factors. Subsidie van GGZ Eindhoven.
Download het PDF bestand

2010
Onderzoek naar de meldingsprocedure na suïcides in de GGZ aan de Inspectie. A. Huisman: Learning from Suïcides. Proefschrift VU, 2010. Op grond van dit onderzoek is de meldingsprocedure aangepast. Subsidie van IGZ.
Meer informatie over dit artikel

2009
Suïcidaal gedrag onder migranten meisjes in Nederland: D. van Bergen, Suicidal Behavior of Young Migrant Women in the Netherlands. A Comparative Study of Minority and Majority Women. PhD thesis, 2009. VU Amsterdam.
Meer informatie over dit artikel

debeurs
D. de Beurs
Kool-Goudzwaard
N. Kool-Goudzwaard
vanbeek
W. van Beek
Spijker
B. van Spijker
Huisman
A. Huisman