Wetenschappelijke publicaties

Lopend onderzoek

Onderzoek naar de ontwikkeling van een signaleringsinstrument voor suïcidaliteit bij adolescenten van verschillende etnisch culturele achtergronden.
ZonMw Ontwikkeltraject. De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is in 2015 beschikbaar voor gebruik op scholen en in de jeugd (gezondheids)zorg. In combinatie met e-learning modules voor leerkrachten (www.mentalhealthonline). VU Amsterdam.
Meer informatie over dit artikel

Onderzoek in het NESDA onderzoek (longitudinaal onderzoek naar depressie en angst) naar verloop suïcidale ontwikkelingen: VU. M. Eijkelenboom, J. Smit e.a. Recall of Suïcide Attempts: consistency and determinants in a large mental health study.

Onderzoek naar het Child and Adolescent Suicide Review
Onderzoek na de suïcide van een jongere teneinde na te gaan of en hoe deze suïcide te voorkomen zou zijn geweest. Samenwerking VU met GGD IJsselland en TU Twente.

Epidemiologisch onderzoek naar suïcides en suïcidepogingen onder Surinamers
Samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit en de VU leverde kennis op voor de preventie van suïcide onder Surinamers in Suriname alsook onder Surinamers in Nederland. Onderzoek van het CBS en de VU toonde aan dat onder Surinaamse mannen van hindoestaanse afkomst het suïciderisico in Nederland en in Suriname hoog is (Garssen et al., 2006).

Afgerond onderzoek

2015
Epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen hulpzoekgedrag, zelf-stigma en suïcide. In vergelijkend onderzoek tussen Nederland en Vlaanderen kwamen duidelijke regionale verschillen naar voren in termen van attituden t.o.v. hulp zoeken, hulpzoekgedrag, stigma en mortaliteit door suïcide. Stigma, attitudes and help-seeking intentions for psychological problems in relation to regional suïcide rates (A. Reynders et al., 2015).
Meer informatie over dit artikel

Onderzoek naar suïcides onder politiefunctionarissen in Nederland. Stichting Arq, 2015. Rapport aangeboden aan minister Opstelten.