113 vierkant

Onderzoeksagenda Suïcidepreventie ZonMw (2016-2020)

Aanleiding en verzoek VWS In 2014 lanceerde de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Aanleiding was een stijging van het aantal suïcides in Nederland sinds 2007 met 37% tot 1.854 gevallen in 2013. Geconstateerd wordt dat er behoefte is aan kennis om preventieve maatregelen te onderbouwen, kennis over betere zorg en […]