SURE-Net

SURE-Net staat voor Suicide Research the Netherlands.

Onze missie

Het verminderen van het aantal suïcides door onderzoek en kennisuitwisseling.

Wie zijn we?

SURE-Net is een consortium van Nederlandse wetenschappers dat is opgericht om het aantal suïcides in Nederland te verminderen.

Huidige partners in SURE-Net zijn 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam UMC in de hoedanigheid van VUmc Psychiatrie, VU afdeling Klinische, Neuro en Ontwikkelingspsychologie en het Trimbos Instituut.

Catalogus suïcideonderzoek

Om suïcide te voorkomen is kennis over oorzaken, prevalentie, beloop, preventie en behandeling van groot belang. Wil jij meer weten over het suïcideonderzoek dat er in ons land wordt gedaan?

Deze catalogus is ontwikkeld door 113 Zelfmoordpreventie om een overzicht te geven van het bestaande onderzoek over suïcidepreventie in Nederland sinds 2010. Per onderzoek zijn de belangrijkste specificaties benoemd en is er een Nederlandse lekensamenvatting beschikbaar.

Partners