Partners

Huidige partners in SURE-Net zijn 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam UMC in de hoedanigheid van VUmc Psychiatrie, VU afdeling Klinische, Neuro en Ontwikkelingspsychologie en het Trimbos Instituut (Half 2022 aangesloten).

Deze partners werken samen om het suïcideonderzoek binnen Nederland meer onder de aandacht te brengen en te verbinden. De missie en visie van SURE-Net kunt u vinden in dit document: 2023 SURE-NET missie en visie.

Elke partner heeft een eigen expertise op het gebied van suïcidepreventie, en voert dan ook onderzoek uit gericht op die expertises. Wanneer bij een onderzoek twee of meer partners binnen SURE-Net betrokken zijn, kan gesproken worden van een SURE-Net project.

Catalogus suïcideonderzoek

Om suïcide te voorkomen is kennis over oorzaken, prevalentie, beloop, preventie en behandeling van groot belang. Wil jij meer weten over het suïcideonderzoek dat er in ons land wordt gedaan?

Deze catalogus is ontwikkeld door 113 Zelfmoordpreventie om een overzicht te geven van het bestaande onderzoek over suïcidepreventie in Nederland sinds 2010. Per onderzoek zijn de belangrijkste specificaties benoemd en is er een Nederlandse lekensamenvatting beschikbaar.