Catalogus suïcideonderzoek

Om suïcide te voorkomen is kennis over oorzaken, prevalentie, beloop, preventie en behandeling van groot belang. Wil jij meer weten over het suïcideonderzoek dat er in ons land wordt gedaan?

Deze catalogus is ontwikkeld door 113 Zelfmoordpreventie om een overzicht te geven van het bestaande onderzoek over suïcidepreventie in Nederland sinds 2010. Per onderzoek zijn de belangrijkste specificaties benoemd en is er een Nederlandse lekensamenvatting beschikbaar.

Partners